Wat kost een kunstgebit? (2024)

Op zoek naar de kosten van een kunstgebit of klikgebit in 2024? Of wat een kunstgebit zonder verzekering kost? Onze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). De vermelde prijzen hieronder en op onze website dienen als richtlijn. Uw unieke situatie staat centraal bij het bepalen van de werkelijke kosten! In veel gevallen kan de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekering worden ingediend.

Inhoudsopgave

Immediaatprothese (uw eerste kunstgebit)

Immediaatprothese kostenIndicatie eigen bijdrage 2024*Vergoeding basisverzekering**
Volledige immediaatprothese (boven en onder)€ 0 tot € 40075%
Volledige immediaatprothese bovenkaak€ 0 tot € 16875%
Volledige immediaatprothese onderkaak€ 0 tot € 16875%
Immediaat partiële prothese€ 0 tot € 6500% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Trekken van tanden en kiezen€ 35 tot € 73 (vraag een offerte op bij de tandarts)0% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering

Wat kost een kunstgebit? - Rekenvoorbeeld Immediaatprothese

 1. De prijs van een volledig immediaatprothese boven en onder is: € 1.350,-
 2. De basisverzekering vergoedt 75% (afhankelijk van uw verzekering).
 3. Blijft dan over 25%, dat maakt: € 337,50 eigen bijdrage.
 
 • Heeft u een aanvullende tand verzekering dekt dit een deel van de eigen kosten (zie uw polisvooorwaarden).
 • Dit rekenvoorbeeld is exclusief uw verplichte/vrijwillige eigen risico.

Meer informatie:

Kunstgebit kosten

Kunstgebit kostenIndicatie eigen
bijdrage 2024*
Vergoeding basisverzekering**
Volledig kunstgebit (boven en onder)€ 0 tot € 42075%
Kunstgebit bovenkaak€ 0 tot € 19075%
Kunstgebit onderkaak€ 0 tot € 19475%

Rekenvoorbeeld Volledige Prothese

 1. De prijs van een volledig kunstgebit boven en onder is:: +/- € 1,450,-
 2. ** De basisverzekering vergoedt 75% (afhankelijk van uw verzekering).
 3. * Blijft dan over 25%, dat maakt: € 362.50 eigen bijdrage.
 • Heeft u een aanvullende tand verzekering dekt dit een deel van de eigen kosten (zie uw polisvoorwaarden).
 • Dit rekenvoorbeeld is exclusief uw eigen risico.

Klikgebit kosten

Klikgebit kostenIndicatie eigen
bijdrage 2024**
Vergoeding basisverzekering*
Klikgebit onder - met 2 implantaten
en conventionele
boven prothese
€ 0 tot € 50083%
Vervangen klikgebit onder -
met 2 implantaten en
conventionele
boven prothese
€ 0 tot € 35083%
Klikgebit boven - 4 implantaten€ 320 tot € 40083%

Rekenvoorbeeld Klikgebit kosten op implantaten

 1. De volledig gebit implantaten prijs op 2 implantaten : € 2,360-
 2. * De basisverzekering vergoedt 83% (afhankelijk van uw verzekering).
 3. ** Blijft dan over 17%, dat maakt: € 401 eigen bijdrage.
 
 • Heeft u een aanvullende tand verzekering dekt dit een deel van de eigen kosten (zie uw polisvoorwaarden).
 • Dit rekenvoorbeeld is exclusief uw verplichte/vrijwillige eigen risico.

Gedeeltelijke prothese (zonder verzekering)

Gedeeltelijke prothese kostenKosten 2024*Vergoeding basisverzekering**
Frameprothese (1 t/m 4 elementen)€ 9600% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Frameprothese (5 t/m 13 elementen)€ 11640% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Partiële prothese (1 t/m 4 elementen)€ 5900% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Partiële prothese (5 t/m 13 elementen)€ 7500% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Flexibele prothese 1 t/m 4 elementen€ 4800% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Flexibele prothese 5 t/m 13 elementen€ 6400% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering

Kunstgebit reparatie

Kunstgebit reparatie kostenIndicatie eigen
bijdrage 2024**
Vergoeding basisverzekering*
Kunstgebit - boven of onder€12,5090%
Gedeeltelijke
prothese - frame of partiele prothese
€ 110 tot € 1500% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
Bijplaatsen - frame of partiele prothese€ 150 tot € 2400% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering

Rekenvoorbeeld Kunstgebit reparatie

 1. Kunstgebit reparatie onder of boven is € 125
 2. * Uw verzekering vergoedt in de meeste gevallen 90%.
 3. ** Blijft dan over 10%, dat maakt slechts € 12,50 eigen bijdrage.
 • Heeft u een aanvullende tand verzekering dekt dit een deel van de eigen kosten (zie uw polisvooorwaarden).
 • Dit rekenvoorbeeld is exclusief uw verplichte/vrijwillige eigen risico.

Meer informatie:

Rebasen kunstgebit

Rebasen kunstgebit (passend maken) kostenIndicatie
eigen bijdrage
2024**
Vergoeding basisverzekering*
Kunstgebit - boven of onder€ 23.50
90%
Gedeeltelijke
prothese - frame of partiele prothese
€ 0 tot € 2200% - mogelijk wel vergoeding vanuit aanvullende tandartsverzekering
 • De prijs van een kunstgebit rebasing onder of boven is: € 235
 • * Uw verzekering vergoedt in de meeste gevallen 90%
 • ** Blijft dan over 10%, dat maakt slechts € 23.50 eigen bijdrage.
 • Heeft u een aanvullende tand verzekering dekt dit een deel van de eigen kosten (zie uw polisvooorwaarden).
 • Dit rekenvoorbeeld is exclusief uw verplichte/vrijwillige eigen risico.

Meer informatie: