Garantie en Nazorg

Garantie en Nazorg

Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.Uw tandprotheticus geeft u een jaar garantie op de duurzaamheid. Hieronder valt niet de pasvorm of breken door het niet tijdig laten opvullen. Vijl of slijp nooit zelf aan uw prothese, hiermee vervalt uw recht op garantie.

Bent u niet teverden?

Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met uw behandelend tandprotheticus bespreekt. Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar de ONT-klachtenregeling.