Privacy

Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

Femke Grashuis Tandprothetische Praktijk webmaster(s) betracht(en) uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Femke Grashuis Tandprothetische Praktijk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij de Femke Grashuis Tandprothetische Praktijk of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Femke Grashuis Tandprothetische Praktijk. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Femke Grashuis Tandprothetische Praktijk.