Kosten Kunstgebit

Informatie voor patiënten over het eigen risico en de eigen bijdrage in 2019:

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2019 is dat € 385). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Tarieven
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:


Volledig kunstgebit boven, onder of boven & onder
• De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.
• De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
• De prijs van een volledig kunstgebit boven en onder is: € 1.217. De basisverzekering vergoedt 75%. Blijft dan over 25%, dat maakt: € 304,25. Let op: zie opmerking over eigen risico.
• De prijs van een kunstgebit boven of onder is: €152 – eigen bijdrage.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

• Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
• De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico
• De prijs van een volledig kunstgebit rebasen boven of onder is: €182. De basisverzekering vergoedt 90%. Blijft dan over 90%, dat maakt: €18 eigen bijdrage.
• De prijs van een volledig kunstgebit reparatie boven of onder is: €6.
• Voor reparaties in de avond of weekend vragen wij een toeslag van €30.

Kunstgebit (klikgebit) op implantaten
• De kosten hiervoor zijn per situatie verschillend, hieronder geven wij een voorbeeld van de kosten voor een volledige bovenprothese en onderprothese op 2 implantaten met steg (inclusief de steg in de mond).
• Uw eigen bijdrage is 17% : € 412*
• De basisverzekering vergoedt 83% (minus openstaand eigen risico)
• De totaalprijs van een klikgebit met steg op 2 implantaten is: € 2424*
• De kosten verschillen per verzekeringsmaatschappij. Heeft u een extra aanvullend (tandarts-) pakket, dan krijgt u extra vergoeding. Wij raden u aan om zelf vóór de behandeling te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar, voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese
• Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
• Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%.

Let op: zie opmerking over eigen risico!

Kosten implantologie
• Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
• Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.
• Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

Partiële plaatprothese / Frameprothese
• De kosten van een partiële prothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

De prijs van een frameprothese (metaalbasis) 1 t/m 4 elementen vanaf €750-

De prijs van een frameprothese (metaalbasis) 5 t/m 13 elementen vanaf €850-

De prijs van een partiële plaatprothese 1 t/m 4 elementen vanaf €500-

De prijs van een partiële plaatprothese 5 t/m 13 elementen vanaf €620-

De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Opmerking over eigen risico

Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten dat de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. Het is bedoeld als drempel om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken. Bron: Nationale zorggids

• In 2018 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.

*Het kan voor komen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd.

Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.


  OPENINGSTIJDEN

 Maandag – Vrijdag8:45 – 16:30
ZaterdagOp Afspraak
ZondagOp Afspraak

”Independer

Wij zijn onder meer lid of gecertificeerd via…