Corona Huisregels

Vanaf dinsdag 28 april 2020 hebben wij de reguliere mondzorg hervat.
De mondzorgkoepels en het RIVM hebben het advies gegeven dat reguliere mondzorg wordt hervat, met alle preventieve maatregelen in acht genomen. Wij werken sinds deze crisis met opgeschaalde hygiënemaatregelen naast onze reguliere protocollen, zodat alles voor u en ons veilig en werkbaar is. Wij werken alleen nog op afspraak, ook voor reparaties.

De wachtruimte bij ons is klein, wij proberen met elkaar gezond te blijven.

Verder vragen wij u:
▪ Kom op de afgesproken tijd
Kom alleen, mits u afhankelijk bent van begeleiding.
▪ Bij binnenkomst gebruik de aanwezige handdesinfectie
▪ Houd zoveel mogelijk afstand in de wachtruimte van andere patiënten
▪ Alleen de te behandelen patiënt is toegestaan in de behandelkamer
▪ Bent u ziek of heeft u 1 van de volgende klachten?
– Heeft u of uw huisgenoten corona
– Bent u in thuisisolatie
– Koorts(+38 graden)
– Verkoudheid
– Benauwdheid
– Verminderde reuk/smaak
– Hoesten
– Niezen
– Last van uw luchtwegen
> Bel dan voor een nieuwe afspraak